เกี่ยวกับเรา

ยินดีต้อนรับสู่ สอบ:

เทคโนโลยีคือการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อการปฏิบัติหรือการประยุกต์ เทคโนโลยีใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์และประยุกต์ใช้เพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่มนุษย์อาศัยอยู่ เทคโนโลยียังสามารถใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมหรือการก่อสร้างของมนุษย์อีกด้วย

ขอแสดงความนับถือ:

สอบ